Dipl.-Ing. Univ. Heinz Dreyer und Ing. Klaus Dreyer treten in die Firma ein

Dipl.-Ing. Univ. Heinz Dreyer und Ing. Klaus Dreyer treten in die Firma ein

Dipl.-Ing. Univ. Heinz Dreyer und Ing. Klaus Dreyer treten in die Firma ein

  • Gründung der Firma AMAZONE durch Heinrich Dreyer
Heinrich Dreyer